přihláška

Přihlášení

Všechny kategorie zašlou řádně vyplněnou přihlášku a video s živou nahrávkou svého zpěvu v délce 1min. 30 s. (nahrávka může být pořízená jednoduše na telefon a zaslán odkaz ke stažení – úschovna, uložto, youtube aj.) na email: info@musicaltheatre-competitionprague.com. Zároveň zaplatí startovní poplatek 200 Kč.

Číslo účtu: 2800446288/5500

Variabilní symbol: osobní číslo soutěžícího přidělené po zaslání přihlášky.

Do poznámky uveďte jméno soutěžícího.

Přihlášky jsou přijímány do 8.11.2019 nebo do naplnění kapacity.